Co Robimy?

 

Nasze cele

Naszymi nadrzędnymi celami, które zostały zpisane w Statucie naszej organizacji są dziłania na rzecz rozwóju i upowszechnienia kultury fizycznej, a w szczególności popularyzacji sportu, jakim jest rugby w olimpijskiej siedmioosobowej formule oraz klasycznego rugby piętnastoosobowego.

Zdeklarowaliśmy się podejmować działania dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie.

 

Nasze zasoby

Nasze ambicje realizujemy po przez planowanie i organizowanie życia sportowego Członków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. Uczestniczymy w imprezach sportowych zorganizowanych oraz samemu organizujemy zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej Członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.

Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w Statucie naszego Klubu, i  które to zostały wymienone powyżyj. Nasza działalność oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy Członków i Działaczy naszego Stowarzyszenia.

 

Odpowiedzialność

Dokładamy niezbędnych starań aby nasze działania były przejrzyste, a wszelkie osoby oraz organizacje, które z nami kooperują odnosiły możliwie największą korzyś ze współpracy. Wierzymy, że budowanie silnej pozycji organizacji w mieście i kraju może udać się jedynie po przez utrwalanie właściwej relacji z otaczającym nas środowskiem. Chcialibyśmy doprowadzić do zawiązania się w Gorzowie Wielkopolskim społeczności skupionej wkoło rugby, której podstawowymi wartościami będzie wzajemne zaufanie i szacunek,